ارت سنج یا ارت تستر چیست ؟

آیا می دانید ارت سنج چیست ؟ ابزاری که برای اندازه گیری مقاومت زمین به کار می رود به عنوان ارت تستر یا ارت سنج شناخته می شود. کلیه تجهیزات سیستم قدرت از طریق الکترود ارت به زمین متصل می شود. زمین از تجهیزات در برابر جریان خطا محافظت می کند. مقاومت زمین بسیار کم است. جریان خطا از طریق الکترود ارت به زمین می رسد. بنابراین، سیستم ارت دستگاهها و تجهیزات برقی را از آسیب محافظت می کند.

الکترودهای زمین پتانسیل بسیار بالای تجهیزات که ناشی از نوسانات صاعقه و افزایش ولتاژ است را کنترل می کنند. و همچنین نول مدار سه فاز نیز برای حفاظت از آنها به الکترودهای زمین متصل می شود.قبل از متصل کردن مدار ارتینگ به تجهیزات، تعیین مقاومت آن منطقه خاص که میخواهیم چاه ارت را در آنجا حفر کنیم از اهمیت و ضرورت بسیار بالایی برخوردار می باشد زمین باید مقاومت کمی داشته باشد تا جریان خطا به راحتی به زمین منتقل شود برای دانستن این موضوع می توان مقاومت زمین را با کمک دستگاه ارت تستر تعیین می شود

ساختار ارت سنج 

 ارت سنج از ژنراتور دستی استفاده می کند. معکوس کننده جریان چرخشی و یکسو کننده، دو بخش اصلی تستر ارت هستند. معکوس کننده جریان و یکسو کننده بر روی شفت ژنراتور DC نصب شده اند. تستر ارت فقط روی DC به دلیل یکسو کننده کار می کند تستر دارای دو کموتاتور به همراه معکوس کننده و یکسو کننده جریان است. هر کموتاتور از چهار برس ثابت تشکیل شده است. کموتاتور وسیله ای است که برای تبدیل جهت جریان استفاده می شود. به صورت سری به آرمیچر ژنراتور متصل می شود. و از برس ها برای انتقال نیرو از قسمت های ثابت به قسمت های متحرک دستگاه ها استفاده می شود نکته مهم این است که چیدمان برس ها را می توان به گونه ای انجام داد که حتی پس از چرخش کموتاتور به طور متناوب با یکی از قسمت ها متصل شوند برس ها و کموتاتورها همیشه به یکدیگر متصل هستند.

آیا می دانید ارت تستر چیست ؟

ارت سنج شامل دو فشار پیچ جریان و سیم پیچ جریان است هر سیم پیچ دو ترمینال دارد جفت سیم پیچ فشار و سیم پیچ جریان در سراسر آهنربای دائمی قرار می گیرند. یک جفت سیم پیچ جریان و فشار، دارای اتصال کوتاه است و به الکترودهای کمکی متصل می شود.

یک انتهای سیم پیچ فشار به یکسو کننده و انتهای دیگر آنها به الکترود زمین متصل است و نیز به طور مشابه سیم پیچ جریان به یکسو کننده و الکترود زمین متصل می شود.

تستر مقاومت زمین شامل سیم پیچ بالقوه است که مستقیماً به تغذیه ارت تستر متصل است. سیم پیچ بالقوه بین آهنربای دائمی قرار می گیرد. سیم پیچ به اشاره گر متصل می شود و نشانگر روی مقیاس مدرج ثابت می شود. نمایشگر مقاومت زمین را نشان می دهد. انحراف نشانگر، به نسبت ولتاژ سیم پیچ فشار به جریان سیم پیچ فعلی بستگی دارد.

جریان اتصال کوتاهی که از تجهیزات عبور می کند به زمین به صورت متناوب است.

بنابراین، می توان گفت که جریان متناوب در خاک جریان دارد. این جریان جایگزین، اثر نامطلوب خاک را که به دلیل عمل شیمیایی یا به دلیل تولیدشدت میدان مغناطیسی می شود رخ می دهد، کاهش می یابد

اندازه گیری مقاومت زمین

اندازه گیری مقاومت زمین با روش سقوط پتانسیل انجام می شود. ناحیه مقاومت الکترود زمین، ناحیه ای از خاک است که در اطراف آن گرادیان ولتاژ قابل اندازه گیری می باشد در شکل مقابل E الکترود زمین در حالت استراحت است و A یک الکترود زمین کمکی است که طوری قرار گرفته است که دو ناحیه مقاومت روی هم قرار نگیرند. B دومین الکترود کمکی است که بین E و A قرار می گیرد.

آیا می دانید ارت تستر چیست ؟

یک جریان متناوب با مقدار حالت پایدار از مسیر زمین از E به A عبور می کند و افت ولتاژ بین E و B اندازه گیری می شود

الکترود B به ترتیب از موقعیت B1 و B2 حرکت می کند تا ناحیه مقاومت روی هم قرار نگیرد. اگر مقادیر مقاومت تعیین شده در هر سه مورد تقریباً یکسان باشد، میانگین سه قرائت را می توان به عنوان مقاومت زمین الکترود زمین (ارت) در نظر گرفت الکترود زمین کمکی A باید در نقطه ای دورتر از E رانده شود و آزمایش بالا تکرار شود تا زمانی که گروه سه تایی خوانده شده با یکدیگر مطابقت داشته باشند. منبع جریان متناوب، برای حذف اثر الکترولیتی استفاده می شود آزمایش را می توان با جریان در فرکانس توان از یک ترانسفورماتور دو سیم پیچی، با استفاده از یک ولت متر و یک آمپرمتر همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است، با استفاده از یک تستر زمین انجام داد.

تستر زمین

نوع خاصی از دستگاه میگر است که جریان متناوب را از طریق زمین و (جریان مستقیم) DC را از طریق تجهیزات اندازه گیری ارسال می کند. دارای چهار ترمینال است. دو ترمینال برای تشکیل یک نقطه مشترک که به الکترود زمین تحت آزمایش متصل می شود، اتصال کوتاه شده است. دو پایانه دیگر به ترتیب به الکترود کمکی A و B متصل می شوند. هنگامی که دسته آن با سرعت یکنواخت چرخانده می شود، مقدار مقاومت زمین توسط دستگاه به طور مستقیم نشان داده می شود.

ارت سنج چیست ؟

در مقالات آینده به توضیح مفصل در مورد مقاومت زمین و تفاوت بین Grounding و Earthing می پردازیم.