ویدیو آموزشی نحوه استفاده از

تب سنج پزشکی WINTACT WT3656

ویدیو آموزشی نحوه استفاده از

سرعت سنج باد وینتکت

ویدیو آموزشی نحوه استفاده از

ترمومتر لیزری وینتکت WINTACT WT327A