مقدمه

راهنمای استفاده از مولتی متر سی ای ام CEM DT9987

باتوجه به پیشرفت علم و صنعت استفاده از ابزارهای کاربردی در صنایع یکی از با اهمیت ترین کارهایی می باشد که می تواند به کاربر جهت تست و اندازه گیری تجهیزات صنعتی کمک شایانی کند مولتی متر سی ای ام CEM DT9987 یکی از ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ و بهترین مولتی متر های موجود در بازار می باشد که با  ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﯽ و دقت بسیار بالایی جهت تست تجهیزات الکترونیکی را دارا می باشد که ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی DC ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی مشابه در بازار به یک  ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.(راهنمای استفاده از مولتی متر سی ای ام CEM DT9987)

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﯾﺰ و ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ

ﻋﻤﻠﮑﺮدی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ، در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﮐﻤﮏ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ مهندسین ﯾﺎ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ کرده است مولتی متر و اهم دیجیتال CEM DT9987 این امکان را به کاربران می دهد تا با دقت بسیار بالایی تست و اندازه گیری را انجام دهند 

Untitled-1

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ویژگی های ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ سی ای ام CEM DT9987

صفحه نمایشگر LCD رنگی 5000 رقمیپهنای باند جریان و ولتاژ ۱۰۰ کیلو هرتز
قابلیت Trur RMSقابلیت ذخیره سازی داده
قابلیت زمان نمونه برداری سریعقابلیت MAX/MIN/AVRGE
قابلیت Bluetooth برای انتقال داده

تست اندازه گیری ولتاژAC/DC تارنج 1000 ولت

تست اندازه گیری جریان AC/DC رنج 10 آمپر

رنج اندازه گیری مقاومت ۵۰ مگا اهم

رنج اندازه گیری خازن ۱۰ میلی فاراد

فرکانس ۱۰ مگا هرتز

دارای عملکرد ثبت با Trend Capture برای بررسی آسان داده های ثبت شده

راهنمای استفاده از مولتی متر سی ای ام CEM DT9987

قیمت مولتی متر سم 9987

دکمه های زیر نمایشگر ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ سی ای ام CEM DT9987 هر کدام به چ معناست؟

بر روی بدنه این مولتی دیجیتال ارزان قیمت کمپانی سی ای ام CEM DT9987 چند دکمه وجود دارد که به طور کامل به توضیح هر کدام می پردازیم 

دکمه F1،F2،F3،F4 :

مربوط به عملکردهای فرعی و حالت های مربوط به عملکرد سوئیچ چرخشی را انتخاب می کند

چهار دکمه مکان نما:

دکمه‌های مکان‌نما یک مورد را در منو انتخاب می‌کنند و یا به وسیله آن کنترل نمایشگر را تنظیم می‌کنند و نیز در میان اطلاعات پیمایش می‌کنند و وارد کردن داده‌ها را انجام می‌دهد 

دکمه HOLD :

مقدار داده اندازه گیری شده را ثابت نگه می دارد  و به کاربر اجازه می دهد آن را بخواند  

دکمه RANG: 

به وسیله این دکمه محدوده اندازه گیری را به صورت دستی تنظیم می کنیم و برای بازگشت به محدود اتومات دکمه را یک ثانیه در حالت فشرده نگه می داریم  

دکمه MAX/MIN :

این دکمه بیشترین و کمترین مقدار اندازه گیری شده را نمایش می دهد 

دکمه ESC : 

بازگشت از حالت خاموش شدن را انجام می دهد  

راهنمای استفاده از مولتی متر سی ای ام CEM DT9987

راهنمای استفاده از مولتیمتر سی ای ام CEM DT9987

استفاده از پایانه های ورودی همه توابع به جز جریان از پایانه های ورودی VOHMS و COM استفاده می کنند. دو ترمینال ورودی جریان (A و mA/A) به شرح زیر استفاده می شوند: جریان از 0 تا 500 میلی آمپر از پایانه های uAmA و COM استفاده کنید و جریان بین 0 تا 10 آمپر از ترمینال های A و COM استفاده کنید.