مقدمه

باتوجه به مزایا و معایب مولتی متر ها ،    مولتی متر ﻣﺪل UNI-T UT136C PLUS یکی از ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ دﯾﮕﺮی دارد. ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی DC ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ۱ ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﯾﺰ و ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ، در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﮐﻤﮏ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ مهندسین ﯾﺎ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ کرده است . اﯾﻦ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ به کاربران این امکان را می دهد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺎﻻﺗﺮی در هنگام کار با ۀن را به کاربر می دهد.در این مقاله سعی کرده ایم راهنمای استفاده از مولتی متر یونیتی UNI-T UT136CPLUS برای شما عزیزان شرح دهیم.

راهنمای استفاده از مولتی متر یونیتی UNI-T UT136CPLUS

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ویژگی های ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ یونیتی UNI-T UT136C PLUS

 • دارای صفحه نمایشگر LCD بزرگ
 • دارای نور پس زمینه جهت استفاده در محیط هایی با نور کم
 • مجهز به آستین محافظ ۳ میلی متری
 • دارای نرخ نمونه برداری 4MS/S
 • قابلیت اندازه گیری ترانزیستور
 • اندازه گیری سریع خازن (اندازه گیری 1mF در 4 ثانیه)
 • هشدار اضافه بار(OVER LOAD)
 • آلارم تست پیوستگی و تست دیود
 • قابلیت Deta Hola / خاموش شدن خودکار
 • قابلیت اندازه گیری جریان و ولتاژ AC/DC
 • قابلیت اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا رنج 1000 ولت
 • قابلیت اندازه گیری جریان AC/DC تا رنج 10 آمپر
 • رنج اندازه گیری مقاومت تا رنج ۴۰ مگا اهم
 • رنج اندازه گیری خازن تا ۴۰ میلی فاراد
 • فرکانس کاری ۴۰۰ هرتز تا ۴۰ مگا هرتز
 • قابلیت اندازه گیری دما از رنج ۴۰- تا ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد
راهنمای استفاده از مولتی متر یونیتی UNI-T UT136CPLUS

دکمه های زیر نمایشگر مولتی متر یونیتی UT136C PLUS هر کدام به چ معناست؟

بر روی این دستگاه دو دکمه یکی به رنگ زرد و دیگری به رنگ آبی می باشد در ادامه به توضیح هر کدام می پردازیم 

دکمه زرد : از این دکمه به عنوان تایید و ذخیره سازی مورد استفاده قرار می گیرد  

دکمه آبی : این دکمه دو کاربری متفاوت دارد اول اینکه اگر یک بار این دکمه را فشار دهیم عدد نمایش داده شده بر روی صفحه نمایشگر ثابت می ماند و کاربر می تواند عدد نمایش داده شده را ثابت ببیند و نتیجه را یاد داشت نماید

اگر همین دکمه را چند ثانیه نگه داریم نور صفحه نمایشگر روشن می شود که از این قابلیت برای استفاده از دستگاه در محیط هایی با نور کم استفاده می گردد  

در روی بدنه فضایی تعبیه شده است که می توان پایه های ترانزیستور را در روی آن قرار داد و تست نمود 

1- دستگاه خاموش (OFF)

2- اندازه گیری ولتاژ متناوب (VAC)

3-اندازه گیری ولتاژ مستقیم (VDC)

4- اندازه گیری میلی ولت مستقیم (MVDC)

5- قابلیت اندازه گیری مقاومت،تست دیود، تست بیزر

6-اندازه گیری خازن  

7- اندازه گیری فرکانس (HZ)

8- اندازه گیری ترانزیستور (HFE)

9- اندازه گیری دما (درجه سانتی گراد،درجه فارنهایت)

10- اندازه گیری میکرو آمپر

11- اندازه گیری میلی آمپر

12- اندازه گیری آمپر 

ورودی های پراپ مولتی متر یونیتی UT136C PLUS

راهنمای استفاده از مولتی متر یونیتی UNI-T UT136CPLUS

نکته : به هنگام اندازه گیری مقادیر به
محدودیت های اندازه گیری درج
شده روی دستگاه دقت کنید